520. Poselství Boha Otce ze dne 24. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BEZPRÁVÍ


Tolik těch, kdo se nazývají mým jménem, odmítají jít po mých cestách. Myslí si, že nevidím, že nedbám, ale to se nestane. Mé Slovo je jasné.

Protože jste odmítli držet se pravidel, protože jste odmítli jít po mých cestách, budete žít v čase bez pravidel. Budete žít v čase, kdy bude plno bezpráví.

Pak poznáte, že kde je bezpráví, tam je jen chaos.

Bůh Otec


1Jan 3, 4: Kdo páchá hříchy, přestupuje zákon – hřích je totiž přestoupení zákona.

Mt 24, 12-13
12: A proto se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

2Tes 2, 7: Ve skrytu už ta špatnost pracuje; (aby propukla), musí ovšem napřed ustoupit z cesty ten, kdo to dosud zdržuje.

2Kor 6, 14: Nespřahujte se už s nevěřícími – jste přece něco jiného! Vždyť co má dělat spravedlnost s nepravostí? Co má společného světlo s tmou?

Řím 6, 19: Vzhledem k vaší lidské slabosti užiji příkladu z obyčejného života: Kdysi jste dávali své údy do služeb nečistotě a nevázanosti, takže jste vedli život nezřízený. Teď zase dejte své údy do služeb spravedlnosti, abyste vedli život svatý.
zpět