523. Poselství Boha Otce ze dne 28. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


UCTÍVEJTE JEN MNE


Pro mé děti, které kráčí se Mnou v čase nepokojů: Když půjdete po mých cestách, učiním skrze vás mocné činy. Půjdete-li po mých cestách a budete-li uctívat jen Mne za každou cenu, postarám se o vás. Povedu vás. Ochráním vás.

Ale jestli si vyberete uctívat jiného místo Mne, předám vás vašim hříchům. Opustím vás bez pomoci v tomto čase potíží a nevysvobodím vás z temnoty vašeho světa.

Uctívejte jen Mne. Služte jen Mně. Zbožňujte jen Mne.

Bůh Otec


Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.

Dt 6, 5: Budeš milovat Hospodina, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

2Tim 2, 21: Kdo se tedy od všednosti uchrání a zůstane čistý, bude z něho nástroj vznešený, posvěcený, Hospodáři užitečný a vhodný ke každému dobrému dílu.

Mt 10, 33: Ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
zpět