527. Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Z MÉHO BOKU OPĚT PROUDÍ KREV


Moji milovaní lidé:

Z mého boku, z něhož byla zrozena má církev a odkud se vylévá Krev a Voda, z toho stejného boku opět proudí Krev a olej mé Lásky, aby probudil mé lidi, pro tolik bolesti, kterou Mi v tomto čase způsobují, především skrze hierarchii mé církve, která je příčinou skandálu.

POTŘEBUJI SVATOST, A VŠICHNI, KDO ZASVĚTILI SVŮJ ŽIVOT MÉ SLUŽBĚ, TO MAJÍ JAKO POVINNOST.

Ďáblu nestačilo, že vypustil svůj dým do mé církve, ale využil také nedostatek modliteb a pravé oddanosti některých mých kněží ke Mně, ovládl jejich mysl a probudil zvrácené touhy, nízké vášně a zcela úchylné žádosti těla. Toto je těžké ponaučení mé církve, je to otřes mé církve, jejíž hlavou jsem Já.

V tomto čase se můj bok znovu otevřel a z něj se vylévá Krev bolesti nad tím, kolik hříchů a urážek této povahy působí škodu mým nevinným – tělesnou a duchovní škodu.

Z mého boku se vylévá olej Lásky k mým věrným, protože v ulicích část lidstva znovu zuřivě vykřikuje: "Ukřižuj Ho, ukřižuj Ho" a hierarchie mé církve mlčí.

CO JSEM TI UDĚLAL, MŮJ LIDE?

Je naléhavé, abyste činili pokání, moji lidé…
Je naléhavé, abyste převzali zodpovědnost za své omyly a obrátili se…

Sexuální úchylky v tomto čase přesahují všechny hranice, protože Satan ví, že tímto způsobem vede mé děti k úplnému zničení tím, že je odchyluje od jejich přirozenosti.

Můj bok je otevřen a z něj se vylévá Krev a olej mé Lásky, aby volal můj lid, nejen k modlitbě, nejen k náhradě škody, ale aby moji laičtí lidé se sjednotili a byli nositeli důrazného volání ke svým bratrům a sdíleli s nimi mé Slovo a své osobní svědectví. K tomu však musíte být znalci Písma svatého a věrní mému Slovu, aniž byste je pokřivili.

Nebuďte odpadlíky! Pracujte, namáhejte se v dobrém i zlém čase.

Jsem zarmoucen skutečností, že Zlý volně útočí v ulicích měst a obcí, zatímco moji pastýři zavírají dveře těm, kdo se chtějí se svými bratry podělit o mé Slovo, které jsem jim sdělil.

Mé děti musí pracovat na straně dobra a nebýt spoluviníky zla, umlčující dobro.

Vy, mé děti, buďte hlasem dobra!

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět