534. Poselství Boha Otce ze dne 6. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VOLAL JSEM VÁS


Vězte vy, že někteří z vás, které jsem volal pro takový čas, jaký je tento, budete provádět velké činy v mém svatém jménu.

Některé z vás jsem volal, abyste vedli ostatní. Někteří z vás jsou voláni, aby zabili nepřítele. Některé z vás jsem volal, aby vybojovali duchovní bitvy. Některé z vás jsem povolal být oporou činů pro království, aby jiní mohli být posláni na temná místa. Někteří z vás jsou voláni, aby se o ně postarali během cesty. Některé z vás jsem volal, aby se každý den mnoho hodin přimlouvali, aby tito (ti, kteří byli posláni na temná místa - misionářského typu), byli ochraňováni a ztracené duše byly zachráněny.

Zasáhněte ve všem, k čemu jsem vás povolal a plně Mě poslouchejte. Neváhejte. Nemějte strach.

Bůh Otec

Poznámka: Přemýšlela jsem, proč Pán začal slovy "Vězte vy" (archaické "Know ye"), a tak jsem zkontrolovala, zda některé spisy Písma obsahují toto úsloví. A našla jsem nejvýraznější verš v evangeliu podle Lukáše 21, 31, který jsem zařadila níže.


Est 4, 14: Budeš-li v této chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro tuto chvíli, jako je tato.

Lk 21, 30-32
30: Když vidíte, že už vypučí, sami od sebe z toho poznáváte, že je blízko léto.
31: Stejně tak, až vy sami uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království.
32: Skutečně říkám vám: Nepomine toto pokolení, než se všechno stane.
zpět