538. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2018.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


PROSÍM VÁS, PROSÍM, NEZMARNĚTE V SOBĚ BOŽÍ MILOST


Moje drahé děti, pochopte to konečně: Obraťte se a čiňte pokání, neboť odklad vyprší. Hodina již odbila. Už žijete v čase, kdy každému zaplatím podle jeho skutků. Všichni musíte přijít před mou soudnou stolici. Já jsem Věčný soudce. Můj Otec Mi svěřil souzení. Proto, moji maličcí, prosím vás, prosím, nezmarněte v sobě Boží milost. Využijte této možnosti, dokud ještě trvá čas milosti, neboť pravím vám: Už je tu hodina, kdy čas mé milosti vystřídá čas hněvu mé spravedlnosti. Zaplatím každému hříšníkovi. Potom už nebude čas, ani příležitost k obrácení.

Brzy vystoupí antikrist. Bude šířit kdejaké falešné učení. Jeho objevení je už připraveno. Mnohá dnešní falešná učení mu připraví cestu. Nyní vládne velký duchovní chaos. Jasně vidí jen ti, kdo znají evangelium a prosí o vedení Ducha Svatého. Ostatní jsou slepí, kteří vedou nevidoucí do pekla.

Jsou to ti, kteří Slovo sice slyší, ale neproměňují je v činy. Jsou jako dům postavený na písku, který, opře- i se do něj vichřice, stane se rozvalinou. Na zemi dnes žije velmi mnoho takových lidí s duší ruin, protože se ke Mně obracejí zády. Neznají moje učení; mají sice oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší. U nich se naplnilo proroctví Izajáše: "Budete poslouchat a poslouchat, a neporozumíte, budete se dívat a dívat, a neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavřeli, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem neporozuměli a neobrátili se a já je neuzdravil" [Mt 13, 14-15].

Jsou to zajatci Satana. Svou mysl naplňují marností. Honí se za mamonem, ale v ruce nemají nic. Všechno totiž tady musí nechat. Budou stát přede Mnou s prázdnýma rukama a nebudou mít žádnou zásluhu, pro niž bych je mohl spasit. Pro ně prosím o vaše modlitby, aby se má svatá Krev marně nevylévala.

Moje děti, žijte připravené na smrt. Už bylo rozhodnuto o vašem usmrcení. Pochopte, žijete v čase, kdy budu soudit svět. Neotálejte! Poslouchejte mé Slovo a proměňujte je v činy.

K tomu vám žehnám žárlivou láskou mého srdce v mém posilňujícím požehnání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět