549. Poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2018.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


SLUHA NENÍ VÍC NEŽ JEHO PÁN


Moje drahé děti!

Znovu k vám mluvím z kříže. Přichystejte se, neboť zanedlouho budete stát před mou soudnou stolicí. Podívejte se na Mne, na mé, krví prosáklé, utrápené tělo. To čeká i vás. Kvůli Mně vás odvlečou, uvrhnou do vězení a zabijí vás.

Sluha není víc než jeho pán. I pro vás vede cesta do nebe skrze kříž. Přichystejte se, aby vás ten den nezastihl neočekávaně. Přichystejte se takto: Žijte čistě, morálně. Následujte Mě na křížové cestě v duchu sebezapření!

S trpělivostí neste tu malou třísku z mého kříže, kterou vám dávám, abyste tady na zemi odpykaly své hříchy. A když jste to učinily, přinášejte oběti i za jiné, aby unikly zatracení. Všechny vaše oběti a utrpení obětujte sjednocené s věčnými zásluhami mého mučivého utrpení a s mou smrtí na kříži, neboť jen tak jsou drahé mému Otci.

Žehnám vám mým soucitným, láskyplným a posilňujícím požehnáním mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


K posile z Písma svatého:

Mk 7, 27: Řekl jí: :"Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům".
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.zpět