554. Poselství Boha Otce ze dne 20. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).JÍT DOMŮ


Mé děti, blíží se čas, kdy mnoho z vás zavolám náhle ke Mně domů.

Podívejte se důkladně na svá srdce, na vaše motivace, na čem vám nejvíc záleží. Proste Mě, abych vám ukázal každé místo, kde je něco v nepořádku. Buďte si jisti, že jste připravení. Pečlivě jsem připravil události k vašemu celkovému prospěchu.

Buďte si jisti, že máte všechno v pořádku pro to, co přichází.

Bůh Otec

Poznámka: Když mi Pán říkal tato slova, neupřesnil, zda [těmi lidmi] mínil Milosrdné. V jeho slovech jsem cítila, že mluví o všech svých lidech. Ve svém duchu jsem viděla mnoho lidí, jak jsou povoláni domů najednou, ne však v události typu uchvácení, ale v nějakém jiném druhu události, ale to byl jen tento detail, který jsem o tom dostala, i když jsem cítila, že to byl nějaký druh ochrany před hrůzami, které mají přijít.


Jak 1, 12: Blaze bude muži, který ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život, jak to Pán slíbil těm, kdo ho milují.

Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

Lk 12, 19-21
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí pak bude to, co jsi naskládal?
21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.

zpět