566. Poselství Boha Otce ze dne 2. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZÁSADNÍ VĚC


S tolika událostmi ve vašem světě, mé děti, je náročné zůstat soustředěné na jakoukoli jedinou věc. V této době chaosu se zdá, že řád je ztracen a události se staly neuspořádané. Nepřítel používá nepořádek a chaos, aby vás vykolejil.

Nezapomeňte, co je zásadní věc. Nezapomeňte, co musí být nejdůležitější, a Kdo. Snažte se o soustředěné úsilí, abyste udrželi ve svých životech všechno v pořádku, neboť pořádek přináší pokoj a to vám pomůže ve všem, co přichází jako jedna událost za druhou, vymykající vám vše z ruky.

I když to bude vyžadovat velké úsilí, udržujte, co je hlavní jako první. Udržujte, co je nejdůležitější jako nejdůležitější. Neodsouvejte to, co je první, na poslední místo ve vašem seznamu, neboť vám to způsobí škodu.

Dejte Mě na přední místo a udržujte Mě jako prvního. Pokaždé, když to neuděláte, bude vás to něco stát.

Bůh Otec


Ex 20, 2-3
2: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.

Př 9, 10: Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.

Př 4, 7-9
7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
8: Obklop se jí, vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš,
9: vloží ti na hlavu půvabný věnec, ozdobnou korunu ti předá.

Mt 6, 33: Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude dáno navíc.

Ž 90, 12: Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.
zpět