567. Poselství Boha Otce ze dne 3. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SBOHEM SVĚTU


Začínejte dávat sbohem světu kolem vás, neboť všechno se změní v jednom dni. Buďte připravení odejít od všech, které nyní máte rádi. Tím, že to uděláte, se stanete více zaměření na Mne a méně na svět, v němž žijete.

Mnoho z mých dětí si tajně cení světa, mnozí nevidí potřebu z něj odejít, a tito nebudou připraveni včas a budou ponecháni k očistě v čase utrpení.

Nechci si, abych vás našel mezi nimi, přeji si, aby mé děti, které jsou Mně oddány, byly vzaty ze světa a nežily v utrpení toho času.

Bůh Otec


Jak 4, 4: Vy duše nevěrné, což nevíte, že přátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem?
Lk 12, 18-21
18: Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí a své zásoby.
19: Pak budu moci říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh však mu řekl: Blázne, ještě v této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi naskládal?
21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.
zpět