571. Poselství Boha Otce ze dne 5. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


DEJTE MI VÍCE Z VÁS


Abyste vystoupali výše se Mnou, musíte dělat něco jiného, než co děláte teď – dát Mi více času, dát Mi více uctívání, dát Mi více z vás. Dejte více Mně a méně světu. Jinak zůstanete, jak jste.

Mnoho z mých dětí říká, že chtějí více ze Mne, ale nejsou ochotné Mi dát víc z nich.

Je to na vás, abyste si stanovily priority ve svém životě a dávaly to, čeho si ceníte nejvíc, na první místo, ať už jsem to Já, nebo věci světa.

Bůh Otec


Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.

Mt 6, 33: Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude dáno navíc.

Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho zanedbávat a druhého mít v lásce, anebo se prvního bude držet a na druhého nebude dbát. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
zpět