600. Poselství Boha Otce ze dne 6. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEBESA


Mé děti, na vaší obloze se objeví znamení toho, co brzy přijde. Věnujte pozornost všemu, co se tam odehraje.

V práci na nebi je také zrada. Národy zakrývají své pravé záměry. Nebuďte překvapeny, když váš národ zjistí, co se na obloze ukázalo.

Dozvíte se mnoho nových věcí v přicházejících měsících. Vynasnažte se, abyste tuto znalost přijali jak s moudrostí, tak s pokorou. Jste připravovány na to, co přijde příště, a budete mít nějaké tušení, co přijde, až dostanete tyto nové poznatky.

Všechno, co nyní děláte, je důležité. Když hřešíte, následky k vám přijdou brzy. Činíte-li dobro, odměna přijde rychle. Musíte si uvědomovat své úmysly, protože Já vidím vaše srdce. Vidím, co je za vším, co děláte, a budu vás podle toho soudit.

Bůh Otec


Lk 21, 10-11
10: Potom jim řekl: "Povstane národ proti národu a stát proti státu,
11: budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým mor a hlad, objeví se hrozné úkazy a na nebi velká znamení."

Lk 21, 25-28
25: "Objeví se znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti nad hukotem a příbojem moře;
26: lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celou zem, neboť nebeské mocnosti budou otřeseny.
27: A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.
28: Až když se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení."
zpět