604. Poselství Boha Otce ze dne 9. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NĚCO NOVÉHO


Dnes začíná něco nového. Říkám vám o tom teď, abyste si mohli připomenout má slova a vaše víra zesílila.

Nová etapa se zrodila kolem vás – nové události, o kterých jste si nikdy nemysleli, že je uvidíte. Podnebí se mění – životní prostředí se mění a také vy se musíte změnit.

Nepředvídané se stane všedním. Myslíte si, že víte, co přichází, ale brzy pochopíte, že tomu tak není. Nečekané události začnou kolem vás. Rychle zjistíte, že musíte být připraveni na všechno.

Rovnováha se vychýlila a jsou následky, které musí být zaplaceny.

Bůh Otec


Kaz 3, 1-8
1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
2: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
3: je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
4: je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
5: je čas kameny rozhazovat, čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
6: je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
7: je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
8: je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.

Gal 6, 7-9
7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí.
8: Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, sklidí věčný život.
9: Když prokazujeme dobro, nesmíme při tom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet.
zpět