610. Poselství Naší Paní Anguerské ze dne 24. června 2011.

Nástroj: Pedro Régis (Brazilie).


NESKLÁDEJTE RUCE V KLÍN!


Drahé děti,

vyzývám vás, abyste se obrátily k Pánu a svědčily svým příkladem a svými slovy, že jste skutečně muži a ženy víry. Neskládejte ruce v klín. Na církev přichází čas velikého protivenství.

Církev bude žít chvíle velkého hoře a lidé věrní víře budou plakat a naříkat. Poklekněte v modlitbě. Žádám vás, abyste měly odvahu Jana Křtitele. Braňte beze strachu opravdovou nauku. Ať se stane cokoliv, nenechejte plamen víry ve vás uhasnout.

Můj Ježíš svoji církev neopustí. Kříž bude těžký a mnozí posvěcení budou usmrceni, ale milostí mého Ježíše přijde muž víry, jenž přivede církev k velkému konečnému vítězství. Všechno, co jsem vám oznámila v minulosti, se stane, ale na konci přijde pro vyvolené velké a šťastné vítězství. Jděte po cestě pravdy.

Toto poselství vám přináším ve jménu Svaté Trojice. Děkuji, že jste Mi dovolily vás zde ještě jednou shromáždit. Žehnám vás ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Buďte v pokoji. Amen.

Matka Mariazpět