649. Poselství Ježíše ze dne 11. prosince 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MUSÍTE JEDNAT A PRACOVAT V PRAVDĚ, TAKOVÍ, JACÍ JSTE


Moji milovaní lidé:

Já jsem pokoj, Pravda, Já jsem Slovo a ticho současně…

Moji lidé nejsou němí, ale lidé, kteří kážou, nejen slovy, ale něčím jiným, co je mimořádně důležité, protože nemůže být vymyšleno – každá lidská bytost to nese uvnitř sebe: SVĚDECTVÍ.

Mé děti, musíte žít, jako byste byli tam, kde vás nikdo nevidí, musíte jednat a pracovat v pravdě, takoví, jací jste, když se na vás nikdo nedívá, abyste byly pravdivé.

Člověk se ve velké většině neukazuje takový, jaký je ve skutečnosti, protože v tom okamžiku sobecké zájmy převládnou a odtud pochází tolik selhání a nevíry.

Moji milovaní lidé, máte svobodnou vůli, kterou užíváte, abyste Mi vzdorovali, ale Já vás vyzývám, aby ti, kteří tak chtějí, učinili nápravu a zachránili své duše.

Neznáte velká tajemství, která sdílíte se zbytkem Stvoření. Člověk a Stvoření sdílejí skutečnost, že pocházejí z Boží ruky a co se stane ve Stvoření, má následný vliv na člověka. Činy, které uskuteční člověk, mají také následky na Stvoření, ovlivňují existující vztahy mezi všemi stvořenými věcmi.

Lidstvo, které na tento princip zapomnělo, se zmocnilo všeho, co bylo stvořeno, uspořádalo to ke svému vlastnímu prospěchu, a tak změnilo celý ekosystém Boží Lásky, která udržovala harmonii mezi vesmírem a člověkem a zachovávala soulad v Božím řádu.

Stvoření se udržuje v harmonii. Člověk si ji povšiml a zjistil, že Stvoření vyzařuje hudbu – ano, hudbu, která vychází ze všeho, co je stvořeno rukou mého Otce.

Vy, děti, jste nádoby, příjemci, v nichž se hromadí láska, nebo nenávist, pýcha, nebo pokora, chtivost, nebo velkodušnost, chtíč, nebo cudnost, hněv, nebo trpělivost, závist, nebo štědrost, lenost, nebo pracovitost…

Čím je příjemce naplněn, takové přináší plody. Příjemce přitahuje k sobě víc to, co obsahuje.

Mějte na paměti, "že slunce svítí pro všechny, spravedlivé i nespravedlivé" [Mt 5, 45], a je to tak i s mou Matkou – dal jsem ji všem lidem a ona vás všechny nese ve svém Neposkvrněném Srdci.

Moji lidé, jednáte ve zmatku, a tak je pro vás těžké čelit životu. Proto se Stvoření bouří proti člověku, který jde ze zmatku do zmatku.

Člověk, který Mě miluje, nebo se rozhodne Mne milovat, ví, že nesmí dát volný průchod zhoubným projevům lidského egoismu a musí v sobě potlačit reakce, které se vymykají kontrole, ty, které většinou mohou v okamžiku způsobit velký, vážný a nenapravitelný chaos. Právě tak, jako člověk zneužil Zemi a zpustošil ji, stejně tak zneužívá sebe a své bratry, ničí lásku, bratrství, přátelství a úctu, a tak přichází chaos a někdy vyvolá nenapravitelnou spoušť.

Stejným způsobem se na globální úrovni, z neuspořádaných tužeb národů, rodí války. Pýcha zla se zmocnila člověka, který touží ovládnout celé lidstvo, a to povede tuto generaci, aby prožila to nejhorší.

Moji lidé musí zůstat klidní, musí se navzájem chránit jako bratři stejného otce. Nedávejte mysli volnost, ale podmaňte si ji, aby neničila, ale stavěla. Nebojte se, když dojde k událostem, kterých se bojíte, udržujte láskyplný strach, abyste Mě neurazili.

Modlete se, mé děti, modlete se za své bratry ve Venezuele a Nicaragui. Tváří v tvář takové bolesti proste o přímluvu mé Matky modlitebním řetězcem svatého růžence 12. prosince, počínaje 3. hodinou odpoledne v každé zemi.

Moji lidé, buďte stále na pozoru, vulkány Etna (Itálie) a Mont Pelée (Martinik, Antily), budou burácet. Modlete se už nyní za mé děti, které budou trpět.

Moji lidé, oslavujte ženu, oděnou Sluncem, s Měsícem pod svýma nohama [Zj 12, 1], ženu, která zůstává v požehnaném stavu a pátrá po pokorných a jednoduchých, aby se ukázala. Taková je moje Matka, používá, čím svět pohrdá, aby práce mého Domu mohla být viděna.

V tomto vztahu člověka se Stvořením, toto vzývání mé Matky říká člověku této generace, který má k dispozici tak mnoho vědeckého pokroku: Žasněte nad prací, která z Božího rozhodnutí přebývá ve mně…!

Moji lidé, to, co z Boží vůle přetrvává na tilmě mé Matky a ještě nebylo nalezeno, má být odhaleno – ale nebude to člověk, kdo to odhalí, spíše můj Dům to ukáže člověku.

Moji milovaní, modlete se, aby plnost víry se neoslabila, ale aby tato víra mezi mým lidem rostla a aby každý z vás byl hlasem povzbuzení pro své bratry, kteří jdou bezcílně a dovolují světskému svádět je z cesty.

Žasněte, mé děti! Máte Matku, která miluje všechny své děti. Proto vstupujete do rozepří, protože nechápete toto tajemství lásky, které pokrývá všechny lidi.

Vidím vás, jakoby to bylo poprvé, když přijdete přede Mne obráceni, jakkoli hříšní jste mohli být.

Pojďte ke Mně, děti, pojďte ke Mně. Teď není chvíle pro nářky, ale čas vzchopit se a rozhodnout se být opravdovými dětmi, které chtějí, aby jejich bratři se účastnili na poznání Mne a byli dětmi mé Matky.

Žehnám vám. Miluji vás.

Váš Ježíš.
zpět