Poselství Ježíše ze dne 1. prosince 2011.

Nástroj: Maurice Sklar (USA).


MODLETE SE ZA TY, KDO JSOU POLAPENI V TEMNOTĚ


Pán řekl:

Americký dolar ztratí víc než 30% své aktuální hodnoty. Bude to druhý pokles od předchozího pádu kolem 20% v roce 2008. Dolar pak bude mít poloviční hodnotu, než měl před zářím 2008. Tento pád způsobí velkou ekonomickou nesnáz v tomto národu. Církev bude otřesena a mnozí se duchovně probudí a budou volat ke Mně. Bude také rabování, pouliční nepokoje a terorismus v této zemi.

Ještě větší kolaps postihne Evropu a způsobí pád eura a vyvolá tam paniku a chaos. Německo odmítne euro podpořit. Základní potřeby v chudších evropských zemích budou ohroženy. Mnozí ztratí své peníze přes noc, protože jeviště bude připraveno k finančnímu převzetí systémem antikrista. To se bezprostředně blíží a dolar bude také následovat, i když se ještě nějakou dobu udrží.

Začne také velká duchovní obroda. Bůh ukryl své svaté apoštoly a proroky pro tuto hodinu. Bude velké vylití nadpřirozeného zaopatření, zázraků a uzdravení na mnoha místech. Tyto oblasti se stanou městy útočišť a míst útulků pro Boží lid.

Na Středním východě dojde k mohutné válce, protože sousední arabské národy napadnou Izrael náhlým raketovým útokem ze severu, za účasti Hizballáhu, Libanonu a Sýrie. Ostatní arabské země se přidají. Na Izrael bude udeřeno ze všech stran najednou se smrtelnými následky a částečným zničením osad, menších měst na severu, a také dojde k jistým škodám v Tel Avivu a Jeruzalému. Izrael odpoví s velkou silou a malé nukleární zbraně vykonají zkázu v sousedních zemích, zejména v Libanonu, Damašku, který bude zcela zničen, a ve zbytku Sýrie. Budou použity k vojenskému úderu na Írán, Gazu a dokonce i na oblast severního Egypta na Sinaji.

Výsledný otřes na Západě uvolní nesmírný pohyb židů v rámci jejich odchodu do Izraele. Už víc nebude v Americe a Evropě bezpečí a stabilita, jako byla až dosud. Izrael vyjde z této války jako vítěz, ale bude zraněn. Avšak zkáza způsobená útočníkům, bude stokrát horší. Válečná kořist zahrne velké území a donutí Západ uznat zemi Svatého Boha Izraele. Izrael se ukáže jako jediná stabilní země v této oblasti. Mnoho, dokonce milióny Arabů budou zabity. Islám utrpí smrtelnou ránu Svatým Bohem Izraele.

Vezmu Billy Grahama domů do nebe brzy. (*). Až to uvidíte, vězte, že můj čas milosti pro pohanské národy končí.

Připravte své srdce, Pán je ve dveřích, aby se ukázal své Nevěstě, vítězné církvi, v této půlnoční hodině.

Modlete se za ty, kdo jsou polapeni v temnotě, aby Bůh k nim dosáhl včas.

V našem Mesiáši,
Maurice Sklar


(*) Poznámka překladatele: Billy Graham zemřel letos v březnu.

Podrobnější pohled na přicházející války na Středním východě najdete v roletkové nabídce "Texty k meditaci": Maurice Sklar: Biblický pohled na budoucí války.
zpět