653. Prosba svatého archanděla Michaela k lidstvu.

Nástroj: Luz de Maria, 27. prosince 2018 (Argentina).


BOŽÍ LID SE BLÍŽÍ SLAVNOSTI NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY LIDSTVA A PŘED TÍMTO SLAVNOSTNÍM OBŘADEM SE V NEBI ZPÍVAJÍ CHVÁLY. PROTO LIDÉ DOBRÉ VŮLE SE SPOJÍ VE DNECH 29. 30. A 31. PROSINCE V 6 HODIN ODPOLEDNE, ABY SE MODLILI "ANDĚL PÁNĚ" A NABÍDLI TUTO MODLITBU POTŘEBÁM LIDSTVA.K. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
L. a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou,
Požehnaná ty mezi ženami,
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

K. Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L. ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas Maria…

K. A slovo se stalo tělem
L. a přebývalo mezi námi.

Zdrávas Maria…

K. Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,
L. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Zdrávas Maria…

K. Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.
L. Amen.
Poznámka překladatele:
Toto poselství nebylo možné zveřejnit dříve, protože podklady k překladu jsem dostal až dnes.
zpět