663. Poselství Boha Otce ze dne 3. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘIPRAVTE SE


Lev z Judska řve. Viděla jsem Ho v duchu a je hrozně rozzuřen. Řve, aby dal vědět nepříteli, že jeho čas vypršel. Řve nad krveprolitím jeho nepřátel a chce vám dát vědět, že toto je rok odplaty – jak dobra i zla. Ti, kdo činili dobro, dostanou mnohokrát víc. Ti, kdo činili zlo, dostanou mnohokrát víc. Mnoho lidí učinilo trochu dobra a trochu zla a budou odměněni podle toho. Připravte se obdržet svou odměnu.

Pro ty z vás, kdo zasévali do mého království, připravte se obdržet úrodu z mé ruky, neboť se vskutku budete těšit požehnání na zemi, stejně jako v nebi. Přemýšleli jste nad lžemi nepřítele, že váš život nebude nikdy lepší, ale říkám vám, místo toho věřte Mně! Věřte, že Já odměňuji ty, kdo Mě horlivě hledají.

Udělejte místo! Udělejte místo! Udělejte místo, abyste obdrželi požehnání, o které jste Mě prosili. Musíte udělat místo ve svém životě pro to, o co jste Mě prosili. Musíte být připraveni je obdržet teď. Pátrejte ve svém srdci a ujistěte se, že to je to, co skutečně chcete. Vyslyším modlitby za mnoho mých dětí nyní, ale musíte se připravit.

Bůh Otec


Gal 6, 7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí.

Mk 11, 24: Proto vám říkám: Všechno, oč v modlitbě prosíte, věřte, že to zcela jistě dostanete, a uskuteční se vám to.

Col 3, 23-24
23: Dělejte svou práci ze srdce, jako by to ani neplatilo lidem, nýbrž Pánu.
34: Víte přece, že vám to Pán odplatí tím, když vás udělá svými dědici. Buďte otroci Krista Pána!

Lk 6, 38: Dávejte, a bude vám dáno: dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť mírou, kterou měříte, bude zase naměřeno i vám.

2Kor 9, 8: A Bůh je dosti mocný, aby vám dal hojnost všech možných svých darů, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, ba tolik, že stačíte i na to, abyste dělali všecky možné dobré skutky.
zpět