664. Poselství Ježíše ze dne 15. dubna 2011.

Nástroj: "JNSR" (Je Ne Suis Rien - Nejsem Nic, Belgie).


PENÍZE SE VELMI BRZY NAPOSLEDY NADECHNOU


Co mám dnes napsat, Pane, co má být známo všude na světě?

Je třeba osít zemi radostí, láskou a nadějí, jelikož už nic se nemůže postavit proti Království Božímu na zemi. Přišel čas, kdy minulost přestala existovat a je třeba připravit místo věčné Přítomnosti Boha.

Ani hrozby války, ani zloba lidí, ani touha jistých lidí po trůnech, ani smrt, ani nenávist už nemají místo v tomto světě, který se právě mění. Kouřící zbytky zla nebudou už nic jiného, než jenom dekorem konce života, jenž byl bez naděje pro ty nejchudší a nejslabší.

Od nynějška, a jakmile zazní poslední trubka, pak všechno, co způsobilo tolik slz, zmizí. Cesta se připravuje. Vede středem těchto ruin, jež uvidíte všude mizet.

Pro některé z vás se nová identita lidí stane brzy zřejmou. Bůh označí své děti pečetí své svaté milosti.

Mé dítě, mnoho lidí se nakonec ztratí, stejně jako mnoho jiných dojde k "Velkému Dni Boha", když porozumí slavnostnímu volání, které každý pocítí ve svém srdci. Pokušení těchto posledních časů budou obrovská, ale je třeba pochopit, že Zlý se jmenuje "Pokušitel", a že použije veškerý svůj půvab a kouzlo! Kolik lidí, kteří si říkají "střízliví" budou pokoušeni? Teď, když jste zpraveni, mějte se na pozoru.

Peníze se velmi brzy naposledy nadechnou, než zaniknou úplně. Mnozí budou plakat, až uvidí konec "boha peněz", který přesto odejde, tak jak přišel, uprostřed zástupu lidí sobeckých, bez zákona a bez srdce.

Abych ti řekl, kdy to všechno uvidíš, by znamenalo ti říct možné datum, jež však nikdo z vás nemůže znát. Ale každý pocítí, až začátek tohoto hrozného konce začne, zejména po oznámení posledních a dlouhých otřesů země a šílenství lidí, kteří se stanou stále krutějšími.

Každý dnes vládne nad mozky slabých a plných falešných iluzí. Nikdo už nemůže jasně vidět, co se v každé zemi stane. Někteří už nebudou moci zvládnout zlo, které se silou zmocní vlád, jež nenajdou východisko ze všech druhů krizí, které ovládnou zemi za zemí a povedou je ke zhroucení.

Ano, jak pojmout obnovu uprostřed tohoto nepořádku (všeobecné loupení, zabíjení, znásilňování)? Ta hrůza se nedá popsat na těchto stránkách. Odejít kam? Nebude žádné místo kde složit hlavu.

Ale předtím, právě před tím, Já zavolám své děti, aby šly za Mnou, neboť pokud byste musely zůstat v tomto masakru, pak "by to byli mrtví, kterým byste záviděly". Takže, buďte připraveny, protože všechno začne najednou všude, aby se to ukončilo, jak jsem vám už řekl, na VÝCHODĚ, kde všechno již začalo.

Děti, dávám vám výstrahu: neobviňujte víc jedny, než druhé; všechny nesete vinu, že jste došly až tam. Vy jste odpovědí na více než 6000 let zkušeností. Vy jste sumou všech těchto let experimentování. Jedny, že se dopustily všech těch hříchů, všech těch hrozných chyb, jež Duch Zla vám předestřel, a ty druhé, které přihlížely a neřekly nic.

"Jestli můžete v tento den udělat nějaký závěr, pak jej řekněte rychle", říká vám Pán Světa a na tom bude záviset vaše poslední volba: "Být nebo nebýt". Abyste byly, abyste existovaly v tomto světě, který přichází, Já vám nabízím svou identitu, království mého Otce a život věčný.

Odpověď je tato: Kam bychom šli, Pane? Ty jsi život, ano, život věčný. Amen.

Ježíš Kristus vás volá.

převzato: www.jnsr.be/uk.htm
zpět