675. Poselství Boha Otce ze dne 15. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


CÍLOVÁ PÁSKA


Brzy přijde čas, kdy někteří z mého lidu budou izolováni. Budou odříznuti od komunikace s jinými mými dětmi. Budou odříznuti od věcí, které potřebují. Modlete se nyní, mé děti za tyto časy, protože když se nebudete modlit, někteří to nepřežijí.

Řekl jsem vám, že ve vašem světě se chystá stát mnoho silných událostí. Některé z nich budou hrozné, vaše mysl bude mít potíže přijmout to, co se stalo. Buďte opatrné, abyste v těchto časech neodhodily svou ostražitost, neboť uděláte-li to, nepřítel se bude snažit vás napadnout. Jděte stále vpřed. Udržujte oči na cílové pásce.

Udržujte svůj zrak na Mně, neboť všichni půjdete brzy domů.

Bůh Otec


2Tim 3, 1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.

Da 7, 7-8
7: Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné od všech předešlých zvířat a mělo deset rohů.
8: Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.

Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času;

zpět