678. Poselství Boha Otce ze dne 21. ledna 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEBUDU CTÍT AMERIKU JAKO MOJI


Vstupujete do těžkého času, moji lidé, ale není třeba se bát, jdete-li se Mnou.

Zákony a vládnoucí síly mění majitele způsoby, které si nedokážete ani představit, jak v zákulisí, stejně tak, jsou-li na očích.

Následky některých těchto změn vás v budoucnu budou šokovat. Je to tak, jak bylo předpověděno: Když nějaká země neuctívá Mne jako Boha, Já ji nebudu ctít jako moji.

Když odtáhnu svou ruku požehnání od nějakého národa, nepřítel získá přístup k jeho lidu jako nikdy dříve.

Na to se musíte připravit. Připravíte se tím, že budete znát Mě a mé Slovo, neboť mé Slovo je vaší hlavní zbraní. Jsem vždy připraven to udělat za vás, potřebujete jen říct a vymáhat její sliby, protože jsou vaše, jste-li opravdu moji.

Jste opravdu moji?

Bůh Otec


Ž 127, 1: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

Jr 17, 13: Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode Mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.

Iz 1, 4: Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili Hospodina, Svatého, Boha Izraele znevážili, odcizili se mu.

zpět