682. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MODLETE SE TEĎ!


Mé děti, žádám vás, abyste se modlily. Modlete se za vaše vůdce a váš národ. Probíhají plány, o nichž nevíte, které přinesou strašné následky pro celý můj lid.

Modlete se teď – zatímco je ještě čas – je to jen vhodná příležitost, dříve než uplyne, a konečný výsledek bude velmi zlý, když se moji lidé nebudou modlit.

Modlete se! Modlete se nyní – modlete se bez přestání! Je životně důležité, abyste to učinili.

Ježíš


Mt 26, 40: Potom se vrátil k učedníkům a shledal, že spí. Řekl Petrovi: "To jste nemohli ani jednu hodinu bdít?"

1Thes 5, 16-18
16: Stále se radujte.
17: Bez přestání se modlete.
18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to chce od vás Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.


zpět