705. Poselství Boha Otce ze dne 4. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SLEDUJE VÁS


Moji lidé, musíte zbystřit své smysly, neboť váš nepřítel se plíží a hledá příležitost uchvátit vše, co se týká vás. Tyto útoky se nezmenší, ale budou vzrůstat každým míjejícím dnem ve vašem světě.

Nebuďte neznalí jeho způsobů, a jak se snaží vám vzít dary, které chci, aby byly vaše. Neklamte sami sebe tím, že si myslíte, že je bez hnutí (že nehledá jak vás napadnout), neboť takový nikdy není. Dnem i nocí se domáhá o dovolení vás prosít. Kdybyste mohli vidět, jak si zaznamenává každou maličkost, kterou děláte, nebo říkáte, rychle byste mu zamezili každý průnik do vašeho života.

Jste v bitvě o své životy a nepřítel se nyní snaží odstranit vše, co je moje a vše, co nese mé jméno, nebo obraz, ze země. Postarejte se, abyste byli pečliví v naplňování dnů, které jsem vám přidělil, a v tomto čase činili vše v mé vůli, ale vždy si buďte vědomi – že váš nepřítel je skutečný a stále vás sleduje.

Bůh Otec


1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.

Jak 4, 7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi, a uteče od vás.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.


zpět