711. Poselství Ježíše ze dne 9. února 2014.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


PROSÍM VÁS, UŽ NEODKLÁDEJTE VAŠE OBRÁCENÍ


Moje drahé děti, čas nadešel. Prosím vás, už neodkládejte dál vaše obrácení, ale odložte své hříchy při svaté zpovědi a přijměte Mě ve svatém přijímání do své sněhobílé duše, abych Já, Druhá božská osoba, žijící ve vašem srdci, byl ochranným štítem proti pokušením Satana. Nechť jsem Já zdrojem vaší síly v zápase proti Satanovi.

Proto jsem zůstal mezi vámi v nejsvětější svátosti oltářní, neboť beze Mne nedokážete nic vykonat. Satan je mnohem silnější, inteligentnější a mazanější než kterýkoli člověk. S vámi si lehce poradí, ale když Mě nosíte ve svém srdci, tak je u vás bezmocný, protože se Mnou, Jenž jsem Bůh, si poradit nedokáže.

Moje děti, teď stojíte před velkými změnami. Zanedlouho velmi mnoho z vás bude stát před mou soudní stolicí a váš život se před vámi definitivně uzavře. Přejdete do jiného života, aniž byste to chtěli. Proto na vás naléhám, abyste se obrátili, neboť vám není jedno, kde bude pokračovat váš věčný život.

Velice vás prosím, přijměte mé Slovo, dokud není příliš pozdě. Neodtrhněte se ode Mne kvůli vašim hříchům. Otočte se k hříchu zády. Přetrhněte každé spojení k Satanovi! Vkročte na cestu svatosti života a Já vám odpustím a otevřu před vámi bránu království mého Otce.

K tomu vás žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšZ maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět