717. Poselství Ježíše ze dne 8. února 2015.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


DOBŘE PŘEMÝŠLEJTE O TOM, JAK ŽIJETE


Moje drahé děti:

Času je málo, připravte se. Zanedlouho budou kvůli Mně prolévat vaši krev. Války se rozšíří, stejně tak pronásledování křesťanů se bude šířit dál. Modlete se za mír, abyste alespoň zmírnily údery válek. Proste anděla pokoje, aby bděl nad vaší krajinou a proste anděly strážné každého člověka, aby se modlili za spásu svých chráněnců, aby se obrátili k Satanovi zády a místo války chtěli mír.

Moje děti, tato válka přinese na svět nikdy nevídané ničení. S vašimi modlitbami můžete ještě zmírnit zkázu. Udělejte si zásoby potravin! Dobře vysušte chléb a uchovávejte jej tímto způsobem, neboť se tak uchová po neomezený čas. Zásobujte se vodou! Pohodlí zanikne v jediném okamžiku. Obchody se vyprázdní, nebude voda, elektřina a plyn. Obstarejte si svíčky a nechejte je posvětit, nebo je sami pokropte svěcenou vodou. Kupte si zápalky!

Moje děti, přijde k vám očista světa. Hřích se rozrostl tak velice, že volá po trestu. Modlete se za obrácení hříšníků. Tím dokážete ještě mnoho lidí zachránit před věčným zatracením. Času je málo. Obraťte v činy má slova, neboť zanedlouho bude příliš pozdě.

Moje děti, hříchy už volají do nebe. Nedivte se těmto událostem, které se teď stávají. Hříchy lidí přitahují na svět rány přírody a války. Má Matka ve Fatimě řekla. "Když se svět neobrátí, tak propukne ještě hroznější válka." Žel, právě toto se stalo. Svět se stal ještě horší, ještě hlouběji se ponořil do močálu hříchu. Proto propukne třetí světová válka, která bude ještě ničivější než první dvě dohromady.

Vyspělá technika, která přinesla světu velké pohodlí, uhasí nejvíc životů. Jediným vaším útočištěm je mé milosrdné Nejsvětější Srdce. Jsem všemohoucí, dokážu vás skrýt i před nejmodernějšími zbraněmi. Věřte ve Mne nade všechno. V míře vaší důvěry, dostanete ode Mne milost. Já s vámi budu každý den, až do konce světa. Já se o vás budu starat, neboť beze Mne nedokážete udělat nic.

Nedůvěřujte vašim penězům a majetku, ale jen ve Mne! Peníze se stanou ničím a majetek zanikne. Buďte se Mnou v dobrém osobním přátelském vztahu skrze skálopevnou víru a ustavičnou modlitbu. Tak se zachráníte. I když umře vaše tělo, vaše duše se bude ve svém věčném domově třpytit jako hvězdy.

Moje děti, život nezanikne. Tělo sice zemře a zpráchniví, ale vaše duše má věčný život. Každý pokračuje na onom světě v tom, čím žil tady na zemi. Kdo žil v lásce s Bohem a se svým bližním, ten bude milovat navěky v nebi ve věčném štěstí. Ale kdo na zemi žil v nenávisti a ve zlomyslnosti, ten bude v tomtéž pokračovat v pekle navěky. To je věčná smrt. Dobře přemýšlejte o tom, jak žijete.

Smiřte se jeden s druhým a žijte v lásce. Neboť když si neodpustíte, ani můj Otec vám neodpustí. Nedopusťte, aby vás Satan spoutal vašimi hříchy. Vy ho spoutáte tím, že budete konat pokání, usmíříte se [s Bohem] a budete přistupovat k svátostem. To je věčný život. Tak učiníte Satana bezmocným tím, že ho nebudete poslouchat a nedávat se s ním do řeči. Na světě je tolik zlomyslnosti a ohavného hříchu, protože lidé se Satanem spolupracují.

Existuje jedno pořekadlo: Jeden spící ďábel dokáže nohou rozvalit celé město, ale 12 legií ďáblů jsou bezmocné s několika řeholníky, kteří se ustavičně modlí. Neříkejte, že nemáte čas se modlit! Každá práce s dobrým úmyslem se pokládá za modlitbu. Když během dne Mi řeknete jen několik vzývání, Tomu, kdo přebývá ve vašem srdci, už i to postačí.

Pochopte: Podstatou modlitby je láskyplný, osobní a důvěrný vztah s Bohem, o Němž vím, že mě miluje a chce moje dobro. Kdo takto prožívá svou víru, ten kráčí po dobré cestě. Já chci být s vámi jedno a klepu na dveře vašeho srdce. Ten, kdo Mi otevře dveře, s tím utvořím jedno společenství. Vkročím do jeho života a povedu ho po cestě svatosti života úplně nahoru, do nebe.

K tomu jsem vás všechny pozval, v každé životní situaci. Vžijte se do toho, jak velkou milostí je tato má starostlivost, a na jak velkém dobru má podíl ten, kdo ji přijme. Nebojte se Mi odevzdat svůj život, nelpěte na svém starém hříšném životu. Já jsem Cesta, Pravda a věčný Život. Já vám nabízím dokonalý a šťastný život. Důvěřujte Mi! Nebojte se, věřte, že chci vaše dobro. Pohlédněte nahoru na kříž, jak vás miluji. Vzdejte Mi díky a s důvěrou přijměte spásu, kterou jsem vám získal.

K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšZ maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět