746. Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2018.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


ZRUŠENÍ KRISTOVY OBĚTI JE JIŽ BLÍZKO


Viděla jsem sebe samu v kostele, kde nás několik čekalo na mši svatou. Byl večer a v kostele hořely jen svíce. Připomínalo mi to, jako bych se účastnila velkosobotní večerní liturgie. V hlavních dveřích kostela se nečekaně objevil Pán s trnovou korunou na hlavě. Na sobě měl purpurový plášť a na rameni nesl kříž. Pán přešel po červeném koberci přímo před oltář, kde stál kněz a ve svých rukou držel otevřený velký misál. Ježíš se zastavil nad knihou a kapky krve z jeho trnové koruny padaly na mešní knihu.

Dnes je svátek mého narození. Zatímco si má církev připomíná tento mimořádný den, nikdy nezapomeňte na to, že každá mše svatá je zviditelnění mé oběti na kříži. Proto jsem se ztělesnil a žil mezi vámi jako člověk, abych vykoupil lidstvo. Má krev padala na misál, neboť čas je blízko. Zanedlouho bude má oběť zrušena. Přípravy už jsou v běhu. Pomalu a nenápadně se vyplní má slova před vašima očima. V jiných krajinách Evropy už citelně vane vítr změny, a s tím se zanedlouho setkáte i vy.

Ježíš

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět