752. Poselství Boha Otce ze dne 20. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VYTRVALOST


Některé z mých dětí žily životy velkého utrpení. Některé nesly těžká břemena po mnoho let. Divily jste se, proč vaše životy jsou tak těžké, když vás tolik miluji.

Vskutku, byly těžké, protože vás tolik miluji. Jen Já znám počet dnů každého člověka. Jen Já vím, čím jste musely projít, abyste došly na konec svých cest. Jen Já vím, kolik odolnosti budete potřebovat, abyste vydržely vše, čemu budete muset čelit.

To, co přichází je těžší, než vše, co si můžete představit. Budete potřebovat hodně vytrvalosti. Budete potřebovat hodně houževnatosti, kterou jste dříve neznaly. Některé z vás budou celou dobu procházet skrze velká soužení. Utrpení za utrpením a velké pronásledování. Bude to vyžadovat velkou výdrž.

Chci, abyste vydržely až do konce toho, čím jste byly povolány projít, neboť ty, které vytrvají až do konce, budou spaseny.

Bůh Otec


Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Mt 24, 13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.


zpět