753. Poselství Boha Otce za dne 21. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


CHAOS


Mé děti, řekl jsem vám, že žijete ve věku chaosu, a je to tak. Ten chaos, který vidíte, bude růst, znovu a znovu, jak bude postupovat čas. Bude se zvětšovat víc a víc, až moji lidé už nebudou pociťovat žádný pokoj. Tento chaos bude testovat každé vlákno vaší bytosti.

Naplánoval jsem konec všech věcí, abych vyzkoušel člověka až do krajních mezí. Nikoli těch, které si představuje, ale do těch skutečných, neboť ti, kteří musí jít skrze to, co přichází, jsou povoláni to učinit, protože se nepodrobí mému očišťování teď. Podvolíte-li se mé očistě nyní, nebudete testováni až ke konci.

Nestvořil jsem člověka pro chaos, ale pro pokoj.

Bůh Otec


Mt 24, 6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.

Jan14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, jaký dává svět, dávám já vám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.

Za 13, 6: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se taví zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou: "Hospodin je můj Bůh."

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého už nikdy nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
zpět