761. Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


NASLOUCHEJTE HLASU SVĚDOMÍ A NIKDY NEČIŇTE NIC ZLÉHO


Ježíš: Otevři Písmo svaté!
Otevřelo se na listu sv. Pavla 1Tim 1, 3: Když jsem odcházel do Makedonie, prosil jsem tě, abys dále zůstal v Efesu a důrazně poučil jisté lidi, že si nemají začínat s nějakým jiným učením.

Piš, co ti říkám: Mé drahé děti, Velké Varování je blízko. Všichni čiňte pokání! Umyjte se v mé drahé svaté Krvi prolité za vás ve svátosti pokání. Když tak učiníte, můžete pohlédnout Velkému Varování, jímž je vylití Ducha Svatého, do očí. Můj Duch svatý vám ukáže všechny vaše skutky, celý váš život a vám patřící odměnu, nebo trest, podle toho, co si zasloužíte.

Svýma duchovníma očima budete vidět peklo, očistec i nebe, kam byste měli jít, kdybyste v té chvíli umřeli. To je obrovská milost. Dostanete ještě čas, odklad, abyste si změnili svůj život a vydali se na dobrou cestu. Proto vám dávám Velké Varování, abych zachránil vaše duše.

Můj protivník se teď nevídaným způsobem snaží, aby vás zatratil. Podvede mnohé a uvrhne je do hříchu. Naslouchejte hlasu svědomí a nikdy nečiňte nic zlého. Zvolte si vždy dobro. Soud svěřte Mně, protože Já jsem věčný soudce.

Sami pro sebe si nevymáhejte spravedlnost, neboť Já zaplatím každému, podle jeho skutků. Přede Mnou jste jen popel a prach. Já jsem Stvořitel a budu od vás požadovat zúčtování. Vy jen dodržujte mé zákony, a pak se nemáte čeho bát.

Tímto způsobem se připravujte na Velké Varování, které už na sebe nedá dlouho čekat.

Přijměte mé napomenutí!

Dávám vám své láskyplné požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Kol 4, 5: Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět