766. Poselství Boha Otce ze dne 3. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY


Mé děti, vidíte, jak se svět kolem vás mění, a přijde mnohem více změn. Přijde tolik změn, že změna bude normálním během věcí. Místo stability a technologických pokroků, bude přicházet jedna změna za druhou. Váš svět se změní způsoby, které se vám nebudou líbit a přijdou chvíle, kdy nebudete chápat jak fungovat, protože mnoho vašich užitečných zařízení vám bude vzato.

Studujte, mé děti, v časech zajetí, v mém svatém Slovu. Studujte dřívější doby, kdy člověk byl podroben a zajat v systému, kterým opovrhoval.

Studujte, dokud nepochopíte, co budete muset udělat a jak se přizpůsobíte novému směru, až se objeví, neboť není příliš daleko.

Bůh Otec


Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

2Thes 2, 1-4
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

zpět