780. Poselství Matky Spásy ze dne 10. dubna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

NEMŮŽETE PROŽÍVAT VÍRU SVÝM ZPŮSOBEM…


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám vás – jako mé děti, vyzývám vás zůstat ve stálé aktivitě, aby vaši bratři se náležitě připravili na to, co lidstvo musí žít.

Nerozptylujte se, zůstaňte soustředěné na cíl, k němuž vás povolal můj Syn. Věnujte se duchovnímu růstu teď, protože potom to pro vás nebude snadné.

Jako Matka, se nalézám v modlitbě a úpěnlivé prosbě před Nejsvětější Trojicí v době, předcházející velkou tragédii ztráty víry.

Nemůžete prožívat víru svým způsobem…
Nemůžete prožívat lásku Nejsvětější Trojice svým způsobem…
Liberalismus se šíří jako kynoucí kvasnice…

Milované děti, zůstaňte jednotné, abyste v jednotě s mým Synem jste si mohly být vzájemně oporou.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět