781. Poselství Boha Otce ze dne 18. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


TĚŽKÉ OBDOBÍ V EKONOMICE


Mé děti, těžké období v ekonomice přijde brzy do vašeho světa. Až přijde, stane se to velmi náhle. Jeden den vašeho života bude stejný jako obvykle a další den bude všechno ztraceno a budete se snažit, abyste získali ždibec jídla. Během této doby se rozšíří hodně bezpráví, protože mnozí budou hladovět a v krutých časech, jako jsou tyto, zoufalství žene duše nespasených.

Připravte se na čas, který přichází, neboť v této době uvidíte mnoho hladovějících ve vašich ulicích.

Bůh Otec

Podcast rozebírající toto poselství:
https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/severe-economic-crash-coming-prophetic/


Zj 6, 4-8
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

zpět