785. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. dubna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

archanděl

KRUTOU REALITU LIDSTVA NELZE POPSAT


Boží lide:

v naprostém zbožňování našeho Krále a Pána Ježíše Krista [1Tm 6, 15], my, nebeské legie, ležíme tváří k Zemi před nekonečnou Láskou Boha, Dárce milosrdenství lidským stvořením.

Odmítnutí Boha lidmi je překonáno Božím milosrdenstvím, které očekává obrácení těch, kteří Ho nemilují, aby zachránili své duše.

Svatý týden pro velkou většinu Božích dětí už nemá žádný význam. Je to něco zapomenutého, příležitost k trávení volného času a k přímému kontaktu s hříchem. Je to příležitost k zábavě.

Chce-li si lidské stvoření zachovat duševní zdraví, najde v této vzpomínkové oslavě příležitost přilnout ke každému z okamžiků, v nichž náš Pán a Král Ježíš Kristus, odhaluje svým dětem Boží Lásku. Člověk bude litovat, že zapomněl na tuto Lásku v okamžiku, kdy vstoupí do spojení se svým svědomím a bude mít před sebou realitu svých hříchů.

Lidstvo už pak nebude stejné: Pro tuto generaci bude "Před tím" a "Potom".

Nezájem o hodnotu utrpení, smrti a vzkříšení našeho Pána a Krále Ježíše Krista bude i nadále táhnout člověka k duchovnímu masakru, záměru ďábla.

Lidstvo je na své největší křižovatce: vyneslo znovu rozsudek nad naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem [Lk 23, 13-25] a odsoudilo sebe. Svět hoří zlem, a proto jsou lidé rozděleni na ty, kdo patří Kristu a na ty, kteří s Ním být nechtějí, na ty, kdo překonávají zkoušky, aby udrželi krok s Králem Nebe a Země a na ty, kteří se vydají zlu.

Boží lidé: Kristus, Král vesmíru, vás vyzývá, abyste se všichni podívali do svého nitra, protože jen tam poznáte svá díla a činy – volá ty, kdo křičí: UKŘIŽUJ HO!, ty, kdo přebývají v lidském stvoření a žijí ve zdánlivém tichu, ale ve skutečnosti nesou uvnitř sebe, co nechtějí rozpoznat, trochu těch, kdo křičeli: UKŘIŽUJ HO!, ty, kdo Ho zradili, kdo Ho opustili.

Lidská nevědomost způsobuje, že událost Kříže dává lidstvo stranou, nebo si ji připomíná, ale neprožívá ji. Člověk není schopen žít vnitřní plnost, setkání na cestě do Emauz, mystiku duchovní cesty. Proto lidstvo směřuje k tomu, co vytvořilo, jde svou vlastní cestou, na niž nepozvalo našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Tento Svatý týden by neměl oslavován, ale prožíván s největší intimitou v lidském srdci s vírou, nadějí a láskou k bližnímu, bez nichž je cesta Božího dítěte bolestnější.

Lidé našeho Krále a Pána, toto je chvíle, kdy musíte zůstat v jiné atmosféře, aby vaše víra byla plná, musíte zůstat v mikroklimatu bez znečištění, aby naděje nebyla ztracena. Musíte vyčistit vzduch, který dýcháte, aby dobročinnost nebyla vynuceným činem, ale byla Božímu dítěti vrozená – nepředstíraná, "přirozená". Pak vaše práce, jednání a reakce půjdou božským způsobem.

V tento den ovací a provolávání slávy pro našeho Krále a Pána Ježíše Krista, kdy pozvedáme větve, abychom pozdravili Božího Syna, meditujte, abyste později neprovolávali slávu antikristu.

Boží lide, krutou realitu lidstva nelze popsat. Hrůzy, jimiž prochází církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista znamená, že noví mučedníci pozvednou své hlasy a budou sdílet Slovo, které náš Král a naše Královna a Matka poskytli lidstvu, aby je varovali před možným nebezpečím, ve kterém se nachází a do kterého je táhne Zlý.

Boží církev, která nám byla svěřena, abychom ji chránili před strategií zla, je jiná, a přesto to nevidíte, protože se na ni díváte zvětšovacím sklem vaší osobnosti a ne duší každého z vás, což by vám pomohlo rozlišovat pod ochranou Ducha Svatého.

Věrné nástroje, které povznášejí Slovo, jež dostávají od našeho Krále a Pána Ježíše Krista, od naší Královny a Matky, nebo od těchto poslů Nejsvětější Trojice, budou viditelnými mučedníky kvůli odmítnutí těch, kteří nejsou vůbec cizí krizi víry v církvi. Kdokoli nese Boží Světlo ve svých rukou, aby probudil své bratry, je v obležení!

Rozjímejte během tohoto Svatého týdne, ať vaše srdce bije podle Božího rytmu, dýchejte Božím rytmem. Dívejte se, poslouchejte, pociťujte, jděte v rytmu bolestné Matky, abyste později, jako naše Královna a Matka, dosáhli radosti být novými stvořeními, vzkříšenými v našem slavném Králi a Pánu Ježíši Kristu.

Modlete se: země se hýbe a člověk klečí.

Víra roste životem v Kristu, skrze Něho a v Něm…
Naděje je udržována praktikováním Lásky…
Dobročinnost je kultivována naplňováním Boží vůle…
a v tom všem, kdo je expertem, je vaše Královna a Matka.

Buďte doprovázeni naší Královnou a Matkou: Překážky, kterým budou čelit pravé a věrné Boží děti, nebudou otálet – setkáte se s velkými bitvami v samém Božím domu.

Ochraňuji vás.

KDO JE JAKO BŮH?

Svatý archanděl Michael
zpět