786. Poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


STAŘÍ LIDÉ


Mé děti, připravte své srdce, protože urychlím volání domů mnoha z mých stárnoucích služebníků, kteří pro Mne dokončili svou práci. Není mým přáním, aby uviděli přicházet zlé, a volám je domů různými způsoby, avšak mnoho z nich rychle, neboť čas je již za dveřmi.

Vstupujete do časů potíží, nepodobných ničemu, co kdy viděl svět. Není to mé přání, aby moji věrní viděli tyto zlé, neboť jsou rezervováni pro ty, kdo odmítají moje očišťování. Odevzdejte se Mi, abyste mohli rychle přijít domů.

Bůh Otec

Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho to nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se taví zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou: "Hospodin je můj Bůh."

zpět