805. Poselství Boha Otce ze dne 23. července 2010.

Nástroj: Marie des Philippines


SLOVA SVATÉHO JANA SE ODHALUJÍ TEĎ


Všechna Janova slova v Knize Zjevení se odhalují teď!!!

Pospěšte si ve vašem úkolu. Buďte svatostánkem žijícím mou Láskou, mírem, milosrdenstvím a pokorou. Nebuďte zaměstnáni tímto světem. Jeho čas se chýlí ke konci.

Dejte váš čas Mně.

Kříž mého Syna se vztyčuje plně teď. V životě každého se kříž manifestuje silněji, protože vás miluji. Chci vás všechny přitáhnout k sobě. Chci vás všechny znovu přitáhnout k sobě.

Přijměte svůj kříž. Následujte mou vůli. Já vás miluji. Miluji vás více, než můžete pochopit. Důvěřujte mému plánu, nikoliv vašemu porozumění.

Nečekejte, až se kříž pro vás ukáže na nebi. Smiřte se dnes se Mnou a Já vám dnes udělím uzdravení, svobodu od starostí tohoto světa, opravdový mír, obnovení ráje, který jste ztratili.

Kolik nástrojů (proroků, hlasových schránek, mluvčích, atd.) musím ještě použít (rozhořčení bylo citelné), abyste se znovu vrátili ke Mně. Jak často vás mám volat. Kolikrát ještě mám trpělivě čekat a (vidět), že stále dáváte přednost cestám tohoto světa před perlami mého království!

Už není čas k plýtvání.

Má trpělivost se chýlí ke konci.

Vězte nicméně, že Já vás miluji a že toužím rozlít na vaše duše tisíckrát má požehnání. Vyvolte si Mě teď, vstupte do mé vůle teď!

Osvítím vaše duše a obnovím vaše vyčerpaná srdce.

Ti, kteří Mě již našli, mají naléhavý úkol vést všechny, které jim posílám, znovu ke Mně teď.

Ti, kteří zůstanou bez odpovědi, zaplatí za duše, které se nepokusili zachránit!

Pospěšte si!

Miluji vás.

Vraťte se ke Mně!

Teď vstoupím do své slávy.

Bůh Otec
zpět