817. Poselství Boha Otce ze dne 20. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEPŘÍTEL JE UVNITŘ


Mé děti, nepřítel se dostal do vaší vlády (vláda Spojených států) a nablízku je hodně zkázy. Už je příliš pozdě zabránit nepříteli dostat se dovnitř, protože už je uvnitř vašich hranic a nyní vstoupil do vaší vlády na vysokých úrovních. Bezbožnost na tak vysokých místech je vždy následována pohromou, a ne jen pro Ameriku, ale také pro ostatní.

Bůh Otec


Ef 6, 11-13
11: Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.
12: Vedeme zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, nýbrž proti knížatům a mocnostem, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží výstroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat a obstát.
zpět