821. Poselství Ježíše Krista ze dne 5. dubna 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


DŮVĚŘUJTE VE MNE A ODEVZDEJTE MI SVÉ ŽIVOTY


Moje drahé děti, volám vás k modlitbě. Modlete se ještě víc, neboť říkám vám, modlitba ochromuje Satana. Od milosrdného srdce mého Otce obdržíte odročení, neboť nechce, aby se ztratil i jen jeden z vás, ale aby se obrátil a žil.

Modlitba je klíčem k pokoji a ke spáse. Vyprosí vám milost, otevře nebe a spasí vás. Nelitujte času k modlitbě. Když se modlíte, mnohem rychleji pokračujete vpřed, než byste jen pracovali. Práce je zapotřebí, ale ta ať se spojí s modlitbou. Svůj čas si rozdělte tak, abyste každý den zpytovali svědomí. Když jste někoho urazili, proste ho ihned o odpuštění. Napravte své hříchy, abyste nemuseli přede mnou pociťovat hanbu a nehořeli kvůli tomu v očistci.

Moje drahé děti, proto vás nyní prosím zejména o modlitbu, neboť můj protivník Satan a jemu patřící démoni, zaplavili Zemi. Obloha je jimi zčernalá. Teď chtějí nasadit všechnu svou sílu proti vám. Zejména proti vaší duši, aby vás uvrhli do věčného zatracení. Ale on je věčný poražený, umí učinit jen tolik, kolik mu dovolíte.

Ode Mne jste dostali svobodnou vůli, vzepřete se tedy každému pokušení. Důvěřujte ve Mne a odevzdejte Mi své životy. Tehdy bude vůči vám bezmocný a Já vás ochráním. Přistupujte k svátostem, zpovídejte se, přijímejte mé svaté Tělo a Krev, které jsou vaším ochranným štítem.

Můj Otec, když na vás vidí moji svatou Krev, zmírní svůj hněv a odvrátí od vás trest. Ale k tomu je zapotřebí, abyste se vyzpovídali z vašich hříchů, ze srdce je litovali a napravili je. Když vykonáte to, o co vás prosím, budete ve věčném bezpečí. Nemusíte se nikoho bát, neboť Já vás ochráním.

K tomu vám žehnám nekonečnou a věčnou láskou mého srdce, přesahující veškeré lidské chápání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Gal 3, 18: Kdyby totiž dědický nárok pocházel ze Zákona, nezakládal by se už na slibu; ale Abrahámovi ho dal Bůh zdarma právě slibem.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán

zpět