823. Poselství Boha Otce ze dne 27. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SEM A TAM


Mé děti, v čase, který brzy přijde, ztratíte spojení s těmi, kteří jsou daleko od vás. Mnoho z vašich zdrojů potravy zanikne. Váš svět se navždy změní. Obrovský počet pracovních míst se vytratí. Lidé budou pobíhat sem a tam, nejistí, co dělat.

Varoval jsem vás před těmito věcmi, a tak můžete svou mysl připravit na to, co přijde. Nevšímejte si těch, kdo říkají, že všechno už bylo řečeno, neboť žijete v čase jako v žádném jiném a Já vám neříkám prázdná slova.

Všichni přijdete brzy ke Mně domů. Buďte si jisti, že vaše domácnosti jsou v pořádku a vy jste ukončili díla, která jste zamýšleli pro Mne udělat.

Bůh Otec


Iz 24, 19-21
19: Země se rozlomí, země se rozkymácí, zem se rozpadne.
20: Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nevěrnost, i padne a už nepovstane.
21: V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi.

zpět