826. Poselství Boha Otce ze dne 30. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘITÁHNĚTE SVÉ MILOVANÉ BLÍŽ K SOBĚ


Mé děti, přitáhnete své milované blíž k sobě, neboť pro mnoho národů je válka na obzoru. Nyní je čas říct věci, které byly ponechány nevyřčeny a uskutečnit laskavosti, které jim dosud dlužíte, neboť už vám skoro chybí čas je projevit.

Válka změní národy a tento národ změní celý váš svět, protože všechny národy budou postiženy radikálním způsobem. Mnoho potravy a jiného zboží, které je vám nyní dostupné, už pak nebude. Mnoho užitečných věcí, které berete jako samozřejmost, vám budou brzy vzaty. Pohodlí, ve kterém nyní žijete, bude pryč. Přemýšlely jste, co to bude znamenat, nebo co budete dělat?

Bůh Otec


Mt 24, 6-7
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Ž 90, 12-14
12: Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.
13: Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit,
14: nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat.
zpět