828. Poselství Boha Otce ze dne 3. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VAŠE RUCE


Mé děti, uvažte, čím se vaše ruce tolik zabývají. Potěší Mě to? Obohatí to vašeho přítele, nebo si vaše ruce libují v sobeckých potěšeních, nestarající se o nikoho jiného?

Dali jste Mi své srdce a svého ducha. Dejte Mi také vaše ruce. Nechejte Mě naučit vaše prsty bojovat. Nechejte Mě naučit vás dovednostem, o nichž jste nikdy nevěděli, že je máte. Nechejte Mě proměnit to, co děláte svýma rukama v něco nádherného a skvělého.

Bůh Otec


Ž 18, 19-21
19: Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral,
20: učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil.
21: Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou.

Ž 9, 15-17
15: O všech chvályhodných činech tvých chci vypravovat v branách sijónské dcery, budu jásat nad tím, žes mě spasil. (Tet)
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón. -Sela- (Jod)

Ž18, 33-35
33: Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou,
34: ten dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout,
35: učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.

Př 12, 14: Ovocem svých úst se každý dobře nasytí, skutek rukou se člověku vrátí.

Př 31, 16: Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. (Chet)

Př 21, 25: Lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci;

zpět