830. Poselství Boha Otce ze dne 5. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEPOŽEHNANÍ


Mé děti, přemýšlejte, proč nejste požehnané tak, jak očekáváte.

Milujete ostatní, jak byste měly? Dáváte, co Mi dlužíte? Vyhýbáte se zlu, nebo jste s ním zajedno? Neboť Já nežehnám to, co není moje.

Co vychází z vašich úst? Chválíte, nebo posloucháte stížnosti, které se vrací do vašich vlastních uší?

Přemýšlejte o těchto věcech, abych vás mohl požehnat, protože konec všech věcí se blíží a Já opravdu chci, abyste byly velmi požehnané.

Bůh Otec


2Kor 10, 4-5
4: Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen chabě lidské, nýbrž podivuhodně mocné na zbourání bašt: boříme rozumování
5: a každou domýšlivost, která se zdvihá proti každé nauce od Boha zjevené, přivádíme každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby se podřídil a poslouchal Krista.

Zj 14, 12: V tom je základ vytrvalosti křesťanů, kteří zachovávají přikázání Boží a víru v Ježíše.

Řím 2, 6-8:
6: až odplatí každému podle jeho skutků,
7: věčným životem těm, kteří jsou v dobrém díle vytrvalí a usilují o to, aby došli slávy, cti a nesmrtelnosti,
8. ale jeho prudký hněv dopadne na lidi sobecké a na ty, kdo jsou nevnímaví k pravdě, ale vnímaví ke špatnosti.

Lk 11, 28: On však řekl: Spíše jsou blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.

zpět