831. Poselství Boha Otce ze dne 6. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PROTI MÝM LIDEM


Mé děti, nenávist zlovolných proti mým lidem roste ve všech národech. Brzy překypí do nepředstavitelných činů, které otřesou všemi lidmi.

Po všechen čas, nepřítel nenáviděl vše, co se nazývalo mým velkým jménem, ale nikdy vás nenáviděl víc než teď. Můj lid, židé, budou první, kteří pocítí vzrůst této zášti a zla, ale vy také nebudete imunní.

Nenávist vzrůstá teď. Pamatujte si, že jsem vám to řekl.

Bůh Otec


Mt 24, 3-10
3: Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!
4: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat‚ já jsem Mesiáš a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
zpět