839. Poselství Boha Otce ze dne 14. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VAŠE SKUTKY


Mé děti, shodují se vaše skutky s tím, co říkáte o víře ve Mne a o mém svatém Slovu, nebo jste jako farizejové starého věku – vnějškově čestní a čistí a uvnitř svých srdcí zkažení?

Neskrývejte přede Mnou své hříchy, neboť Já vidím vše. Přijďte ke Mně ve svém boji a Já vám pomohu se osvobodit. Není třeba tvrdit, že jste to, co nejste.

Bůh Otec


Jan 8, 31-36
31: Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
33: Odpověděli mu: "Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?"
34: Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
35: Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.
36: Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

zpět