841. Poselství Naší Paní Míru ze 4. ledna 2011.

Nástroj: Pedro Régis (Brazilie).


SMRT SE BUDE POHYBOVAT UVNITŘ ZEMĚ


Drahé děti, obraťte se k Pánu. V Něm je vaše naděje. Pouze jeho milostí můžete vybudovat svět, ve kterém je více spravedlnosti a více bratrství. Nenechejte se ukolébat falešnou moudrostí. Otevřete vaše srdce Duchu Svatému a nikdy nebudete zmateny. Lidé, díky svým znalostem, realizovali velké vymoženosti, ale když chtěli být jako Bůh, ztratili svůj mír a dali se na pochod jako slepí, vedoucí jiné slepé.

Lidstvo ponese těžký kříž a nikdo nebude moci zastavit to, co má přijít. Vražedný oheň z hlubin země přinese velké změny v přírodě. Mnohé oblasti země se stanou pouštěmi. Smrt se bude pohybovat uvnitř země a způsobí zkázu na mnoha místech. Já trpím tím, co na vás přichází. Poklekněte v modlitbě.

Toto je dnešní poselství, které vám přináším ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolily vás zde ještě jednou shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého. Zůstaňte v pokoji.

Matka Maria

zpět