845. Poselství Ježíše ze čtvrtka, 21. března 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


ZÁNIK JEZUITSKÉHO ŘÁDU


Viděla jsem sochu Srdce Ježíšova v životní velikosti, před kterou klečeli jezuitští řeholníci. Z očí Pána tekly slzy a rána v jeho boku se otevřela. Viděla jsem, že někteří řeholníci se rozplakali, zatímco jiní měli tvrdé srdce. Nečekaně se před jezuity objevil svatý Ignác z Loyoly a uslyšela jsem, že je bude volat k odpovědnosti. Řeholníci se pokoušeli bránit argumenty a směrem k svatému Ignácovi tvrdili, že svět se změnil a oni musí vést lidi k Bohu novými způsoby, které používají i během misií. Pohled svatého Ignáce byl přísný a směrem k nim řekl:

"Já jsem vše založil na Kristu a jeho evangeliu, i proto náš řád dostal název Tovaryšstvo Ježíšovo. Vy už dávno nejdete tou cestou, kterou jsem vám ukázal. Kvůli vaší otevřenosti k moderním reformám, řád padne. Srdce Pána krvácí, neboť s novým učením jdete proti jeho pravdě. Hodně řeholníků jezuitů a věřících jezuitů, kteří poslechli falešná učení, budou zatraceni. Na svých ramenou nesete velkou zodpovědnost a nevíte, co činíte. Následujete rozum a nedáváte pozor na hlas srdce. Jsem smutný kvůli vám, ale je to vůle Pána, aby se to všechno naplnilo."Mária Magdolna.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět