851. Poselství Boha Otce ze dne 20. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BOJUJTE SE SVÝM TĚLEM


Mé děti, všechno ve vás bude stále bojovat, ale musíte se naučit čelit problémům, kdy bude někdy rozdíl váš život, nebo smrt (v duchu jsem viděla pohromy, útoky nepřítele, léčky, nachystané lidmi, aby vás připravili o život).

Musíte popřít své tělo a naučit se jít jen samotnou vírou. Musíte se naučit být v pokoji a důvěřovat Mi, že mám pro vás dobrý plán. Musíte ze své mysli vymazat myšlenky, že víte, co je nejlepší v každé situaci udělat, protože nemůžete vědět, co je před vámi tak jako Já. Nevíte o nebezpečích tak, jako mohu Já.

Podřiďte se mému vedení. Naučte se rozlišit můj hlas a jít po mých cestách.

Bůh Otec


Fil 4, 11-13
11: Ne, že bych si snad stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám.
12: Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Jsem důvěrně obeznámen vůbec ve všem: v sytosti i v hladovění, v nadbytku i nedostatku.
13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.

2Kor 5, 7: To proto, že v nynějším stavu (v Boha jen věříme), ale dosud ho nevidíme.

Gal 5, 15-17
15: Jestli se však mezi sebou koušete a trháte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltil!
16: Chci říci toto: Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla.
17: Tělo totiž touží po něčem jiném než duch, a duch zase po něčem jiném než tělo.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvětluje moji stezku.

zpět