853. Poselství Ježíše ve vizi z pátku, 26. března 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


PETR JE SKÁLA


Viděla jsem svatého Petra, jak seděl na skále a plakal. Pán přišel před Petra, sehnul se k němu a řekl:

"Můj Petře, neplač. To, co vidíš v církvi, už nebude dlouho trvat. Zlí dostanou svou odměnu, avšak dobří zůstanou. Začne nový život, který moji mohou jen nejasně vidět. Mdloba zanedlouho zanikne a potom každý jasně uvidí, že hříchu učiní konec láska. Skrze mou lásku vzniknou nové plody, jejichž živná půda se bude rozvíjet v srdci."

Svatý Petr Mu na to řekl:

"Můj Pane, věřím v Tebe a tvým slovům. Během pronásledování jsi mi kdysi ukázal, že i když se všechno zdá být ztraceno, přesto je naděje v novém životě. Mohl jsem vidět, že pronásledování nebylo kletbou, ale milostí, neboť počet křesťanů neklesal, ale vzrůstal. Ty jsi byl vždy vedle mne a nenechal jsi mě o samotě, stejně jako ostatní. Nakonec jsem jasně poznal, že bez tvé vůle se nic nemůže stát."

Ježíš mu pravil:

"Má církev zůstane navěky. Moje Tělo a Krev zakládá existenci církve. Petr dává pozor na klíče od Nebe, ale Já jsem dveře, kudy tam můžete vejít. Má církev teď projde velkou očistou, která přinese obnovu a ne záhubu."


Mária Magdolna

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.zpět