855. Poselství Boha Otce ze dne 22. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


30 DNŮ SMRTÍCÍHO DŽIHÁDU


Mé děti, přichází událost, která vyděsí lid Ameriky. Tato událost není ode Mne, i když někteří budou tvrdit, že je. Vzpomeňte si, že jsem vám to řekl, protože nepřítel se tím bude snažit obrátit vás proti Mně.

Můj nepřítel naplánoval delší období teroru pro americký lid. Já použiji tyto události, abych přitáhl lidi, kteří Mě ještě neznají, ke kajícnosti. V tomto čase dojde každý den v Americe k teroristickým útokům.

Ameriko, řekl jsem ti, že nepřítel je již uvnitř tvých hranic. Udeří v koordinovaných útocích, které budou trvat mnoho dní a budou stát mnoho životů. Jeho cíl je obrovské krveprolití. Věří, že Mě poctí svými činy, ale nebude to tak. Uctí pouze svého nepřítele.

Mnoho z mých lidí bude zabito v těchto útocích. Mnoho nevinných životů bude ztraceno. Nebojte se, jen vězte, že když nebudete mezi nimi, že Já mám ještě pro vás práci, nebo že jste očišťováni v mém milosrdenství v čase, jenž vám zbývá, proto v tom pokračujte.

Připravte se, mé děti, protože žena rodí a konec není daleko. Porodní bolesti se stávají častější a silnější, jak čas postupuje ke konci. Nebude žádná přestávka v porodních bolestech, budou jen přibývat.

Bůh Otec


Poznámka: Věřím, že 30 dnů smrtícího džihádu je plánováno na období Ramadánu. Zahrne mnoho jednotlivců a spících buněk.


Jan 16, 1-4
1: To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli.
2: Vyloučí vás ze synagógy, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím prokazuje službu Bohu.
3: Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne.
4: Ale toto jsem vám pověděl, abyste si – až ta hodina přijde – vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl. Neřekl jsem vám to hned na začátku, protože jsem byl s vámi.

zpět