869. Poselství Boha Otce ze dne 8. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


TI, KDO POMLOUVAJÍ


Ti, kdo pomlouvají své bratry a sestry a nazývají se mým jménem…

Nyní je čas sklizně toho, co jste zaseli. Vrátím vaše pomluvy do vašeho vlastního života a vy poznáte, že mé svaté Slovo je pravdivé. Myslíte si, že nepodléháte žním? Myslíte si, že mé Slovo se vztahuje na ostatní a ne na vás? Myslíte si, že budu jen přihlížet, když se nazýváte mým jménem a děláte práci mého nepřítele proti mým vlastním dětem? Kdepak, tam, kde je cena k uhrazení, si ji od vás vyžádám.

Začnete prožívat nezdary tam, kde jste je dříve neměli. Konflikty, které jste zaseli, se vrátí do vašich vlastních vztahů. Špatnosti, které jste vrhali na jména ostatních, se vrátí na vaše jméno, a všechno, co jste si přáli vidět u těch, jimiž pohrdáte, se stane vám.

Proste o odpuštění a vyznejte jeden druhému své chyby. Pustili jste svůj život na cestu zkázy, jelikož nyní budete sklízet všechna zničení, které jste zamýšleli přivodit ostatním.

Bůh Otec


Lv, 19, 16: Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin.

Př 10, 18: Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.

Gal 6, 7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Kdo co zasel, to taky sklidí.

zpět