870. Poselství Ježíše ze dne 6. března 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).


NAJDETE VÍTĚZSTVÍ, KDYŽ MI PŘINESETE BYŤ I JEDINOU DUŠI


Mé dítě,

ptám se mých dětí: jak dlouho se ještě budete vzdávat? Jak dlouho ještě budete vydávat duši na pospas světu a dovolit jí, aby se zkazila? Mé děti, dnes k vám přicházím, abych se vás zeptal, zdali víte, že vaším jediným úkolem na zemi je zachránit duši vašeho bližního. Pokusíte se ji zachránit?

Dnes existuje mnoho lidí, kteří definují svou identitu místem svého bydliště, nebo barvou kůže. Dokonce Já, Ježíš, jsem byl označen na kříži jako Nazarejec. Nepřišel jsem jenom pro Nazarejce, Já jsem přišel pro lidstvo v jeho úplnosti. Přišel jsem pro lidi všech zemí, měst a vesnic. Přišel jsem pro každou barvu kůže, protože Já nosím všechny barvy kůže.

Žádná duše neunikne mému milosrdenství, to jenom ta duše, jež ji odmítne a tak se sama zřekne věčného života se Mnou. Pohleďte na vašeho bližního, vašeho bratra nebo sestru očima lásky a s pocitem milosrdenství. Jak byste mohly jít na mši a hledat milosrdenství vašeho Krále, jestliže se vám nedaří být milosrdnými k těm, kteří vás obklopují?

Říkám vám, že láska nemá omezení, nebo podmínky, jež by jí byly vnuceny. Nemůžete milovat vašeho Pána a Spasitele celým svým srdcem, celou svou myslí a celou vaší duší, jestliže Mě nebudete moci vidět v každé duši, kterou potkáte. Jestli v ní uvidíte zlo, nechejte Mě být spravedlivým soudcem, ale přeji si, abyste se ke Mně modlily, abych se přiblížil k této duši jako milosrdný Král.

Jestliže svůj život budete žít jako nástroj milosrdenství, pak toto milosrdenství vám bude uděleno. Jděte, drahé děti a obraťte svá srdce k Půstu. Jděte na poušť, neboť bude to poušť, kam znovu přijdu a probudím svět, který se odvrátil od pravdy. Buďte v pokoji, a v milosrdenství nakonec zvítězíte, protože najdete vítězství, když Mi přinesete byť i jedinou duši, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.

Ježíš

Převzato: http://www.wordsfromjesus.comzpět