872. Poselství Boha Otce ze dne 9. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VNITŘNÍ ZMĚNA


Mé děti, vezmu vás do období vnitřní změny. V této době půjdete od jedné velké změny k další. Každou vyberu Já a vy se podrobíte změnám, které vyžaduji, a pak můžete jít výš se Mnou.

Rozhodnutí změnit věci, které Mě urážejí, je vaše – nebo ne, ale Já jsem nyní vybral čas, abych vás očistil. Je to mé přání, abyste se Mi podrobili.

Připravuji každého z vás na to, co leží před vámi. Věnujte důkladnou pozornost tomu, co dělám ve vašem životě a poučte se z toho.

Bůh Otec


Iz 43, 18-19
18: Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.
19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh.
Iz 48, 10: "Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení."

zpět